แพ็คเกจ-ประกันสุภาพพรีม่า แคร์

ประกันสุขภาพ พลีม่าแคร์  ให้คุณคลายกังวลกับค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี ด้วยแผนความคุ้มครองสุขภาพที่เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระ พร้อมดูแลทุกค่าใช้จ่ายจากการรักษาเมื่อต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยคุณสามารถเลือก ผลประโยชน์ที่เหมาะกับความต้องการได้จาก 5 แผนความคุ้มครองและเพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิต สามารถดูแลครอบครัวได้อย่างที่ตั้งใจ

แพ็คเกจ-ประกันสุภาพพรีม่า แคร์

แผน 3,000 บาท

 

แพ็คเกจ-ประกันสุภาพพรีม่า แคร์

โบรชัวร์ตารางราคาตามอายุ

แพ็คเกจ-ประกันสุภาพพรีม่า แคร์

สนใจทำประกันเหมาจ่าย