ประกันโรคมะเร็ง แคนเซอร์ น็อคเอาท์

 
 
 
 

ประกันโรคมะเร็ง แคนเซอร์ น็อคเอาท์

แพ็กเกจ 1

ประกันโรคมะเร็ง แคนเซอร์ น็อคเอาท์

แพ็กเกจ 2

ประกันโรคมะเร็ง แคนเซอร์ น็อคเอาท์

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

1. มะเร็ง
1.1 กรณีตรวจพบครั้งแรก ว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลาม 
1.2 หรือกรณีตรวจพบมะเร็งระยะเริ่มต้น 
และจ่ายเพิ่มเมื่อเข้าสู่มะเร็งระยะลุกลาม

2. ค่ารักษาเคมีบําบัด และรังสีบําบัด กรณีผู้ป่วยนอก
เพื่อการรักษามะเร็งระยะลุกลาม

3.กรณีเสียชีวิต

ผลประโยชน์ตามแพ็กเกจที่เลือก

เงื่อนไขการรับประกัน

อายุรับประกันภัย 16 – 65 ปี

 

โบรชัวร์ตารางราคาตามอายุ

ประกันโรคมะเร็ง แคนเซอร์ น็อคเอาท์