คุณได้รับลิงค์ประกันออนไลน์

Big 3

คุ้มครอง 3 กลุ่มโรคร้ายพบบ่อย มะเร็ง หัวใจและหลอดเลือด สมองและระบบประสาท รับบิ๊กๆ สูงสุด 1,000,000 บาท ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

FWD Easy E-Cancer

รับสูงสุด 1,000,000 บาท เมื่อตรวจพบมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (ยกเว้นมะเร็งผิวหนังจ่าย 50,000 บาท) จ่ายเบี้ยประกันคงที่ 5 ปี คุ้มครอง 5 ปี

Easy E-Stroke

รับสูงสุด 1,000,000 บาท เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท จ่ายเบี้ยประกันคงที่ 5 ปี คุ้มครอง 5 ปี

ติดต่อสอบถาม
ประกันออนไลน์

คุณสามารถซื้อประกันออนไลน์   โดยคลิกเลือกแผนประกันที่เหมาะสำหรับท่าน ระบบจะคำนวณเบี้ยประกันและตอบคำถามสุขภาพ สมัครออนไลน์ ภายใน 5 นาที

ความคุ้มครองสูงแผนประกันเข้าใจง่าย ข้อมูลครบคุ้มทุกแผนความคุ้มครอง

คุณสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถาม ไม่กี่ข้อได้

ให้คุณมั่นใจกับบริการลูกค้าหลังสมัครทำประกันติดต่อเราได้ทันที