FWD Precious Care

ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย ด้วยผลประโยชน์ตั้งแต่ 1 ล้านจนถึง 100 ล้านบาท สุขภาพเป็นสิงที่สําคัญในชีวิต จึงต้องใส่ใจ และดูแลอย่างเต็มที่เพื่อให้มันใจว่าคุณจะใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าป่วยหนักหรือป่วยเบาเราพร้อมดูแลทุกค่ารักษาพยาบาล

 

 

E-Book
E-Book