ประกันสุขภาพ FWD พรีเชียส แคร์

ครอบคลุมทุกค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย ด้วยผลประโยชน์ตั้งแต่ 1 ล้านจนถึง 100 ล้านบาท หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดการเจ็บป่วย โดยที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ แต่หากเราเตรียมรับมือกับการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยไว้ล่วงหน้า จะทำให้เราหมดความกังวลเรื่องเหล่านั้น ไม่ว่าป่วยหนักหรือป่วยเบาเราพร้อมดูแลทุกค่ารักษาพยาบาล

แนะนำขั้นตอนการเลือกประกัน

เลือกประกันที่ต้องการและที่ใช่สำหรับคุณ

1. เลือก แบบประกันสุขภาพหลัก

1.1 ประกันพรีเชียส แคร์

2. แบบประกันสุขภาพ ดังนี้

2.1 > พรีเชียส แคร์ 

2.2 > พรีเชียส แคร์ฟอร์คิดส์

2.3 > พลีม่า แคร์

3. แบบประกันหลัก ดังนี้

  3.1 > แบบประกันชีวิตหลัก

3.2 > แบบประกันออมทรัพย์หลัก

3.3 > แบบประกันบำนาญหลัก

4. สามารถเลือก

แบบประกันสุขภาพ-สัญญาเพิ่มเติม 

4.1 > ประกันโรคร้ายแรงค่ารักษา

4.2 > ประกันชดเชยรายได้ HB

4.3 > ประกันโรคร้าย CI 50

4.4 > ประกันผู้ป่วยนอก OPD

4.5 > ประกันอุบัติเหตุ AI

4.6 > ประกันอุบัติเหตุ เอดีดี อาร์ซีซีพลัส

เช่น คุณเลือกประกันดังนี้

เงื่อนไข คุณเลือกประกัน ข้อที่ 1 และข้อที่ 3 ส่วนข้อที่ 2  และข้อที่ 4 คุณสามารถเลือกบางรายการก็ได้ และแบบประกันบางอย่างมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะคุณสามารถติดต่อตัวแทนเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อจะทำให้คุณได้เข้าใจในแบบประกันมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ การเลือกซื้อประกันผู้ป่วยนอก OPD จะต้องซื้อ ประกันสุขภาพก่อนจึงจะสามารถซื้อประกัน OPD ได้

เงื่อนไขการซื้อประกันและการรับประกันภัยขึ้นอยู่กับทางบริษัท FWD เท่านั้น

หากคุณเลือกแบบประกันแล้วหรือส่งสัยแบบประกันติดต่อสอบถามตัวแทนประกันชีวิต เราพร้อมให้คำปรึกษา

แผนบรอนซ์

เหมาจ่าย 1 ล้าน

ค่าห้อง : 2,500

ค่ารักษา : ตามจริง

ค่ายากลับบ้าน : ตามจริง

ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ : ตามจริง

OPD : 3,000/ปี

อุบัติเหตุฉุกเฉิน : ตามจริง

OPD Follor up : ตามจริง

ศัลยกรรมเต้านม

องคชาตจากอุบัติเหตุ

หรือโรคร้ายแรง : ตามจริง

เบี้ยประกันภัย อายุ 40 ปี

17,654 (ชาย)

17,654 (หญิง)

Learn more

แผนซิลเวอร์

เหมาจ่าย 3 ล้าน

ค่าห้อง : 4,000

ค่ารักษา : ตามจริง

ค่ายากลับบ้าน : ตามจริง

ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ : ตามจริง

OPD : 5,000/ปี

อุบัติเหตุฉุกเฉิน : ตามจริง

OPD Follor up : ตามจริง

ศัลยกรรมเต้านม/องคชาตจากอุบัติเหตุ

หรือโรคร้ายแรง : ตามจริง

ภาวะแทรกซ้อนตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)

เบี้ยประกันภัย อายุ 40 ปี

23,978 (ชาย)

23,978 (หญิง)

Learn more

แผนโกลด์

เหมาจ่าย 6 ล้าน

ค่าห้อง : 6,000

ค่ารักษา : ตามจริง

ค่ายากลับบ้าน : ตามจริง

ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ : ตามจริง

OPD : 10,000/ปี

อุบัติเหตุฉุกเฉิน : ตามจริง

OPD Follor up : ตามจริง

ศัลยกรรมเต้านมองคชาตจากอุบัติเหตุ

หรือโรคร้ายแรง : ตามจริง

ล้างไต เคมี/รังสีบำบัด : ตามจริง

3 โรคร้าย : ค่าห้อง 2 เท่า+50,000

เบี้ยประกันภัย อายุ 40 ปี

27,663 (ชาย)

27,663 (หญิง)

Learn more

แผนแพลทินัม

เหมาจ่าย 12 ล้าน

ค่าห้อง : 8,000

ค่ารักษา : ตามจริง

ค่ายากลับบ้าน : ตามจริง

ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ : ตามจริง

OPD : 18,000/ปี

อุบัติเหตุฉุกเฉิน : ตามจริง

OPD Follor up : ตามจริง

ศัลยกรรมเต้านมองคชาตจากอุบัติเหตุ

หรือโรคร้ายแรง : ตามจริง

ล้างไต เคมี/รังสีบำบัด : ตามจริง

3 โรคร้าย : ค่าห้อง 2 เท่า+50,000

แพทย์ทางเลือก : 5,000

เบี้ยประกันภัย อายุ 40 ปี

37,530 (ชาย)

37,530 (หญิง)

 

Learn more

แผนแซฟไฟร์

เหมาจ่าย 40 ล้าน

ค่าห้อง : 12,000

ค่ารักษา : ตามจริง

ค่ายากลับบ้าน : ตามจริง

ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ : ตามจริง

OPD : 60,000/ปี

อุบัติเหตุฉุกเฉิน : ตามจริง

OPD Follor up : ตามจริง

ศัลยกรรมเต้านมองคชาตจากอุบัติเหตุ

หรือโรคร้ายแรง : ตามจริง

ล้างไต เคมี/รังสีบำบัด : ตามจริง

3 โรคร้าย : ค่าห้อง 2 เท่า+100,000

แพทย์ทางเลือก&จิตเวช : 10,000

ทันตกรรม&สายตา&วัคซีน : 6,000

ตั้งครรภ์และคลอด(ธรรมชาติ) 100,000

เบี้ยประกันภัย อายุ 40 ปี

80,179 (ชาย)

80,179 (หญิง)

 

Learn more

แผนไดมอนด์

เหมาจ่าย 100 ล้าน

ค่าห้อง : 25,000

ค่ารักษา : ตามจริง

ค่ายากลับบ้าน : ตามจริง

ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ : ตามจริง

OPD : ตามจริง

อุบัติเหตุฉุกเฉิน : ตามจริง

OPD Follor up : ตามจริง

ศัลยกรรมเต้านมองคชาตจากอุบัติเหตุ

หรือโรคร้ายแรง : ตามจริง

ล้างไต เคมี/รังสีบำบัด : ตามจริง

3 โรคร้าย : ค่าห้อง 2 เท่า+100,000

แพทย์ทางเลือก : 20,000

จิตเวช : 200,000

ทันตกรรม&สายตา&วัคซีน : 15,000

ตั้งครรภ์และคลอด(ธรรมชาติ) 200,000

เบี้ยประกันภัย อายุ 40 ปี

80,179 (ชาย)

80,179 (หญิง)

Learn more