Whole Life Extra

ประกันชีวิตตลอดชีพ พิเศษ

คุ้มชีวี เอ็กซ์ตร้า แบบประกันชวิต คุ้มชีวีเอ็กซ์ตร้ามอบความคุ้มครองชีวิตถึงอายุ  99 ปี พร้อมมีเงินคืนทุกปี สามารถเลือกชำระเบี้ยได้ตามต้องการของคุณ

ประกันชีวิตตลอดชีพ (พิเศษ)

คุ้มวีชี เอ็กซ์ตร้า

รับเงินคืนทุกปี พร้อมโอกาสรับเงินปันผลหลังจากชำระเบี้ยประกันภัยครบแล้วเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยได้แบบ 5 ปี / 10 ปี / 15 ปี / 20 ปีคุ้มครองชีวิต สูงสุด 99 ปี
รับ100% ของทุนประกันภัยหากอยู่จนครบสัญญาเงื่อนไขการรับประกันภัยอายุ 1 เดือน 1 วัน – 70 ปีระยะเวลาการชำระเบี้ย5 ปี / 10 ปี / 15 ปี / 20 ปีทุนประกันภัยขันตํ่า 100,000 บาท
แนะนำขั้นตอนการประกัน

เลือกประกันที่ต้องการ

1. เลือก ประกันชีวิตแบบตลอดชีพพิเศษ

2. สามารถเลือก

แบบประกันสุขภาพ

2.1 > พรีเชียส แคร์ 

2.2 > พรีเชียส แคร์ฟอร์คิดส์

2.3 > พลีม่า แคร์

3. สามารถเลือก

แบบประกันสุขภาพ-สัญญาเพิ่มเติม

3.1 > ประกันผู้ป่วยนอก OPD

3.2 > ประกันชดเชยรายได้ HB

3.3 > ประกันโรคร้าย CI 50

3.4 > ประกันโรคร้ายค่ารักษา

3.5 > ประกันมะเร็ง

3.6 > ประกันอุบัติเหตุ AI

3.7 > ประกันอุบัติเหตุ เอดีดี อาร์ซีซีพลัส

เช่น คุณเลือกประกันดังนี้

เงื่อนไข คุณเลือกประกัน ตั้งแต่ข้อที่ 1-3 และข้อที่ 3 คุณเลือกบางรายการก็ได้ และแบบประกันบางอย่างมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะคุณสามารถติดต่อตัวแทนเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อจะทำให้คุณได้เข้าใจในแบบประกันมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ การเลือกซื้อประกันผู้ป่วยนอก OPD จะต้องซื้อ ประกันสุขภาพก่อนจึงจะสามารถซื้อประกัน OPD ได้

เงื่อนไขการซื้อประกันและการรับประกันภัยขึ้นอยู่กับทางบริษัท FWD เท่านั้น

หากคุณเลือกแบบประกันแล้วหรือส่งสัยแบบประกันติดต่อสอบถามตัวแทนประกันชีวิต เราพร้อมให้คำปรึกษา

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์

FWD Whole Life Extra แบบประกันชีวิตตลอดชีพพิเศษ

คุ้มชีวีเอ็กซ์ตร้า