วิธีการชำระเงิน

หมายเหตุ : เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปการชำระเงินใน Line OA ของทางร้านเพื่อยืนยันการชำระเงินอีกครั้ง ทางเราจะรีบดำเนินการให้โดยเร็วทีสุด

คลิก ส่งสลิปใน Line Oa
ขั้นตอนงานบริการแปลเอกสาร

หมายเหตุ : เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปการชำระเงินใน Line OA ของทางร้านเพื่อยืนยันการชำระเงินอีกครั้ง ทางเราจะรีบดำเนินการให้โดยเร็วทีสุด

คลิก ส่งเอกสารแปลใน Line Oa
ราคาแพ็คเกจ-วีซ่า
คลิก ส่งเอกสารแปลใน Line Oa
ราคาประกันเดินทาง
คลิก ดูรายละเอียดเพิ่มเติม