FWD ฟอร์ เซฟวิ่ง 25/15

การวางแผนทางการเงิน ในช่วงระยะปานกลาง เพื่ออนาคตของวัยทำงานสะสมเงินออมสำหรับครอบครัวและวางแผนการใช้ชีวิตในวัยก่อนเกษียณ

           เราพร้อมให้คำปรึกษา เรื่องการวางแผนทางการเงิน ของท่าน

FWD ฟอร์ เซฟวิ่ง 25/15

ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 15 ปี คุ้มครอง 25 ปี

ผลประโยชน์

รับเงินคืน 1% ของทุนประกันภัยทุกปี
ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึง 24
รับ 150% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญา

ความคุ้มครอง

คุ้มครองชีวิต สูงสุด 200% ของทุนประกันภัย หากเกิดเหตุไม่คาดฝันกับคุณ

แนะนำขั้นตอนการเลือกประกัน

เลือกประกันที่ต้องการและที่ใช่สำหรับคุณ

1. เลือก ประกันออมทรัพย์ ไลฟ์ เซฟวิ่ง 25/15

2. สามารถเลือก

แบบประกันสุขภาพ

2.1 > พรีเชียส แคร์ 

2.2 > พรีเชียส แคร์ฟอร์คิดส์

2.3 > พลีม่า แคร์

3. สามารถเลือก

แบบประกันสุขภาพ-สัญญาเพิ่มเติม 

3.1 > ประกันผู้ป่วยนอก OPD

3.2 > ประกันชดเชยรายได้ HB

3.3 > ประกันโรคร้าย CI 50

3.4 > ประกันโรคร้ายค่ารักษา

3.5 > ประกันมะเร็ง

3.6 > ประกันอุบัติเหตุ AI

3.7 > ประกันอุบัติเหตุ เอดีดี อาร์ซีซีพลัส

เช่น คุณเลือกประกันดังนี้

แบบที่ 1 เลือกออมทรัพย์อย่างเดียวก็ได้

แบบที่ 2 เลือกได้ตามความต้องการ

เงื่อนไข คุณเลือกประกัน ข้อที่ 1 อย่างเดียวก็ได้ และสามารถเลือก ข้อที่ 2 - ข้อที่ 3  บางรายการก็ได้หรือไม่เลือกก็ได้ แบบประกันบางอย่างมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะคุณสามารถติดต่อตัวแทนเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อจะทำให้คุณได้เข้าใจในแบบประกันมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ การเลือกซื้อประกันผู้ป่วยนอก OPD จะต้องซื้อ ประกันสุขภาพก่อนจึงจะสามารถซื้อประกัน OPD ได้

เงื่อนไขการซื้อประกันและการรับประกันภัยขึ้นอยู่กับทางบริษัท FWD เท่านั้น

หากคุณเลือกแบบประกันแล้วหรือส่งสัยแบบประกันติดต่อสอบถามตัวแทนประกันชีวิต เราพร้อมให้คำปรึกษา

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์

เอฟดับบลิวดี ฟอร์ เซฟวิ่ง 25/15

แผนออมทรัพย์ ตามไลฟ์สไตล์ของคุณชอบแบบใหน ออมเงินแบบนั้น