Fwd ประกันอุบัติเหตุ AI

ประกันคนจริง เอไอเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้โดยไม่ทันตั้งตัวเสมอและอาจส่งผลให้บาดเจ็บหรือเสียชวิตได้ ประกันคนจริงพร้อมคุ้มครองคุณ ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไร เราก็พร้อมช่วยให้คุณ และครอบครัวได้มีเวลาพักเพื่อรักษาตัวให้กลับมาหายดีเป็นปกติ

 

รายละเอียดประกัน

แนะนำขั้นตอนการเลือกประกัน

เลือกประกันที่ต้องการและที่ใช่สำหรับคุณ

1. เลือก แบบประกันสุขภาพ-สัญญาเพิ่มเติม

1.1 ประกันอุบัติเหตุ AI 

2. แบบประกันสุขภาพ ดังนี้

2.1 > พรีเชียส แคร์ 

2.2 > พรีเชียส แคร์ฟอร์คิดส์

2.3 > พลีม่า แคร์

3. แบบประกันหลัก ดังนี้

  3.1 > แบบประกันชีวิตหลัก

3.2 > แบบประกันออมทรัพย์หลัก

3.3 > แบบประกันบำนาญหลัก

4. สามารถเลือก

แบบประกันสุขภาพ-สัญญาเพิ่มเติม 

4.1 > ประกันโรคร้ายแรงค่ารักษา

4.2 > ประกันชดเชยรายได้ HB

4.3 > ประกันโรคร้าย CI 50

4.4 > ประกันมะเร็ง

4.5 > ประกันผู้ป่วยนอก OPD

4.6 > ประกันอุบัติเหตุ เอดีดี อาร์ซีซีพลัส

เช่น คุณเลือกประกันดังนี้

แบบที่ 1. เลือก

แบบที่ 2. เลือก

เงื่อนไข คุณเลือกประกัน ข้อที่ 1 และ ข้อที่ 3 ส่วนข้อที่ 2 และ ข้อที่ 4 คุณสามารถเลือกบางรายการก็ได้หรือไม่เลือกก็ได้ และแบบประกันบางอย่างมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะคุณสามารถติดต่อตัวแทนเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อจะทำให้คุณได้เข้าใจในแบบประกันมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ การเลือกซื้อประกันผู้ป่วยนอก OPD จะต้องซื้อ ประกันสุขภาพก่อนจึงจะสามารถซื้อประกัน OPD ได้

เงื่อนไขการซื้อประกันและการรับประกันภัยขึ้นอยู่กับทางบริษัท FWD เท่านั้น

หากคุณเลือกแบบประกันแล้วหรือส่งสัยแบบประกันติดต่อสอบถามตัวแทนประกันชีวิต เราพร้อมให้คำปรึกษา

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์

fwd ประกันอุบัติเหตุ AI

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ประกันอุบัติเหตุ