ประกันอุบัติเหตุ พีเอ คอนเน็ค

การคุ้มครองที่น่าเชื่อถือพร้อมการบริการเต็มรูปแบบ
 
เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น สิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผนเสมอไป แต่คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ เพราะเราจะช่วยให้แผนที่คุณวางไว้กลับมา ด้วยแผน
ประกันที่มอบความคุ้มครองที่คุณคัดสรรได้ตามต้องการ

รายละเอียดประกัน PA

คุ้มครองชีวิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เราพร้อมจ่ายเงินชดเชยให้ สูงสุด 1 ล้านบาท สําหรับการสูญเสียจากอุบัติเหตุ โดยไม่ ครอบคลุมการเสียชีวิตด้วยสาเหตุทางธรรมชาติ (เช่น โรคประจําตัว)

คุ้มครองกรณีเกิดทุพพลภาพ

กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ แผนประกันของเราชดเชยให้สูงสุด 1 ล้านบาท

ค่ารักษาพยาบาล

ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้ง หากเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
(ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์

ชดเชยรายได้

ค่าชดเชยรายได้อันเนื่องจากอุบัติเหตุสําหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในวันละ 1,000 บาท
(สูงสุดไม่เกิน 90 วัน)

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์

fwdgi ประกันอุบัติเหตุ pa

 

ซื้อประกันอุบัติเหตุ