ประกันบ้าน

เติมเต็มความมั่นใจที่คุณต้องการ

หากมีอะไรเกิดขึ้นกับบ้านของคุณ เราอาจจะไม่สามารถลดความไม่สบายใจของคุณได้ทั้งหมด แต่คุณจะได้รับจากความคุ้มครองที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเพื่อทดแทนสิ่งที่คุณสูญเสียไป เราพร้อมให้บริการ 

 

 

เพิ่มความคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัว

ให้การคุ้มครองกรณีถูก ลักทรัพย์

ให้การคุ้มครองกรณีภัยธรรมชาติ

ซื้อประกันบ้าน